AHK 702 Фиксиран браздир

148.78 лв.

Описание

Фиксираният браздир дава възможност за прокарване на бразди за зеленчукови и овощни насаждения.