Двутактово масло STIHL 0,500

8.00 лв.

Описание

РАЗРЕЖДАНЕ на масло: 20 гр на 1 л бензин!!!
Функционирането и експлоатационният живот на високопроизводителните уреди STIHL зависят и от качеството на използваното моторно масло. Тъй като само доброто моторно масло намалява надеждно триенето и съответно износването на двигателя. Нашето масло STIHL HP за двутактови двигатели, произведено на минерална основа, е подходящо за повечето високопроизводителни двутактови двигатели с въздушно охлаждане (с отделна и смесена система на смазване) при работа в умерени и горещи климатични зони.

Добре съгласувано. Чисто изгаряне.

STIHL HP e специално разработено за двигателите на STIHL. Това ефективно моторно масло намалява коксуването в горивните камери и изпускателната система и подпомага доброто функциониране на уредите ни – както при продължителна експлоатация, така и при работа на пълно натоварване.

Добра защита. Ден след ден.

STIHL HP осигурява добро смазване и защита от износване на двигателя като по този начин обезпечава дългия му експлоатационен живот. Солидна производителност. Минимално коксуване. При изгаряне на STIHL HP в двигателя остават малко отлагания, благодарение на което се предотвратява неконтролирано изгаряне и излизане на свещите от експлоатация. Производителността на двигателя се запазва продължително време.

Всичко е червено. Добре.

Моторното масло STIHL HP за двутактови двигатели има добри свойства при смесване. Степента на смесване може лесно да се контролира посредством интензивното червено оцветяване на сместа.