РЕЖЕЩА ГРЕДА

РЕЖЕЩА ГРЕДА

15.60 лв.

 

Снимка Кат. номер Код за заявка Наименование Цена
Притискач голям 622 52302823 861 Притискач голям 622 5,30 лв.
Притискач голям 622 L 52302823 L 3804 Притискач голям 622 L 3,80 лв.
Притискач Т 622 52302824 856 Притискач Т 622 12,48 лв.
Притискач Т 622 L 52302824 L 3805 Притискач Т 622 L 5,66 лв.
Притискач малък 622 52302828 863 Притискач малък 622 3,80 лв.
Притискач малък 622 L 52302828 L 3803 Притискач малък 622 L 3,24 лв.
Жапка 622 52320494 716 Жапка 622 21,60 лв.
Жапка 622 L 52320494 L 3802 Жапка 622 L 8,70 лв.
Шина плъзгаща /19н/ 622 56302709 933 Шина плъзгаща /19н/ 622 27,60 лв.
Шина плъзгаща/19н/622 L 56302709 L 3800 Шина плъзгаща/19н/622 L 17,90 лв.
Шина малка 622 56320685 931 Шина малка 622 15,60 лв.
Шина плъзгаща /21н/ 622 56320704 935 Шина плъзгаща /21н/ 622 26,40 лв.
Koнтранож тесен 622 58002355 762 Koнтранож тесен 622 6,36 лв.
Koнтранож тесен 622 L 58002355 L 3794 Koнтранож тесен 622 L 2,60 лв.
Ножче 622 58002466 802 Ножче 622 2,40 лв.
Ножче за BCS 58002466 U 3537 Ножче за BCS 1,60 лв.
Контранож широк 622 58002477 763 Контранож широк 622 6,36 лв.
Контранож широк 622 L 58002477 L 3793 Контранож широк 622 L 1,55 лв.
Контранож широк за BCS 58002477 U 3539 Контранож широк за BCS 1,20 лв.
Плъзгач десен 622 59002897 851 Плъзгач десен 622 21,60 лв.
Плъзгач десен 622 L 59002897 L 4028 Плъзгач десен 622 L 13,20 лв.
Плъзгач ляв 622 59002898 852 Плъзгач ляв 622 22,80 лв.
Плъзгач ляв 622 L 59002898 L 4027 Плъзгач ляв 622 L 13,20 лв.
59020688 796 Нож цял /19н/ 622 113,00 лв.
Нож цял /19н/ 622 L 59020688 L 3797 Нож цял /19н/ 622 L 79,00 лв.
Нож цял 19н. за BCS 59020688 U 3540 Нож цял 19н. за BCS 69,00 лв.
59020718 1665 Нож цял /21н/ 622 126,00 лв.
Греда гола BCS 622 /19н/ 59021195 1703 Греда гола BCS 622 /19н/ 1 140,00 лв.
Палец тесен двоен 622 59027622 839 Палец тесен двоен 622 48,00 лв.
Палец тесен двоен 622 L 59027622 L 3792 Палец тесен двоен 622 L 24,00 лв.
Палец широк двоен 622 59027624 840 Палец широк двоен 622 48,00 лв.
Палец широк двоен 622 L 59027624 L 3791 Палец широк двоен 622 L 23,00 лв.
Палец широк двоен за BCS 59027624 U 3538 Палец широк двоен за BCS 14,50 лв.
Делител десен 622 59220655 696 Делител десен 622 60,00 лв.
Делител десен 622 L 59220655 L 3796 Делител десен 622 L 19,20 лв.
Делител ляв 622 59220657 697 Делител ляв 622 60,00 лв.
Делител ляв 622 L 59220657 L 3795 Делител ляв 622 L 19,20 лв.

ШМИРГЕЛ БЧС

59.00 лв.

ШМИРГЕЛ ЗА ЗАТОЧВАЩ АПАРАТ БЧС

Лопатка лява 20657

20.00 лв.

Лопатка лява 20657

Болт за лопатки 58020205

2.40 лв.

Болт за лопатки 58020205

Плъзгач десен 2897

18.00 лв.

Плъзгач десен 2897

Плъзгач ляв 2898

18.00 лв.

Плъзгач ляв 2898

Притискач десен краен 2825

6.00 лв.

Притискач десен краен 2825

Притискач ляв краен 2829

6.00 лв.

Притискач ляв краен 2829

Контранож десен (широк) 2847

30.00 лв.

Контранож десен (широк) 2847

Показване на 1–12 от 31 резултата